Om oss

Anlager bildades 2005 för att kommersialisera den svenska entreprenören Kurt Anderssons patenterade uppfinning för att syresätta vatten genom luftning. Vi kallar uppfinningen ”EffectiveNew™” pga dess unika förmåga att effektivt syresätta vattnet. Hög syrehalt till låg energiförbrukning.

Från starten användes tekniken till att behandla grundvatten till dricksvattenkvalitet. Idag har vi utvecklat den även för sjöar och dammar, lakvattendammar, avloppssystem och reningsverk. När det gäller dricksvatten är vi, vad vi vet ensamma om att klara alla vatten utan att behöva använda kemikalier och vad gäller sjöar och dammar, ensamma om att få bukt med algblomningen genom att lufta. Allt beror på den höga syrehalt, som vi får i det luftade vattnet. Detta beror i sin tur på att vi med vår teknik får rätt storlek på luftbubblorna som tillförs vattnet. Bubblornas storlek är avgörande, inte för stora och inte för små.

Så här fungerar EffectiveNew™

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s