Avloppssystem

EffectiveNew™ avloppsluftare för pumpstationer och Lta-system

När syre saknas i avloppsvattnet bildas svavelväte. Utöver att ge illaluktande och giftig gas, så skadas betong, metaller och elektrisk utrustning. Ju högre koncentration desto större skador. Dessutom innebär det ökade driftkostnader för reningsverket på grund av ökad slammängd och större förbrukning av fällningskemikalier.

Möjligheten att använda syresättning genom luftning i avloppssystem har begränsats av den låga syrehalten tidigare luftningsmetoder gett. Anlagers teknik ger 3-5ggr högre syrehalt än andra luftningsmetoder, vilket gör att luftningen kan vara ett alternativ till kemikalier. Detta eftersom luftningen klarar helt andra uppehållstider än tidigare, innan svavelväte bildas.

Test av syresättning i pumpstation

Luftare för syresättning i Lta-system

Fördelar med EffectiveNew™

  • Hög syrehalt
  • Låg energiförbrukning
  • Låg ljudnivå
  • Lätt att utföra service
  • Lätt att installera
  • Låg investeringskostnad
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s