Lakvattendammar

Lakvatten är vatten, oftast från nederbörd, som passerar genom en deponi. Nedanför soptippen bildas ofta en damm med vatten. Lakvattnet är ofta förorenat. Föroreningarna utgörs av tre kategorier; växtnäringsämnen, oorganiska ämnen som salter och metaller samt organiskt miljöstörande ämnen. Den största effekten idag har växtnäringsämnen som ökar tillväxten i vattenområden och orsakar bla syrebrist.

Allt fler avfallsanläggningar behandlar sitt lakvatten lokalt, bla för att de kommunala avloppsreningsverken ställer högre kvalitetskrav på slammet, för att det ska kunna certifieras och återföras till jordbruket.

En luftad damm är oftast ett förberedande behandlingssteg. Temperatur, syresättningskapacitet/luftning och uppehållstid är avgörande för ett bra resultat. Ibland uppstår problem i den luftade dammen, tex. igensättning av luftare och algblomning under de varma månaderna. När algerna dör blir dammen syrefattig och luktstörningar kan uppstå.

Anlagers mycket effektiva luftarteknik gör att problemen med otillräcklig luftning och igensättning aldrig uppstår. Detta till en energikostnad som är mycket lägre än någon annan luftningsteknik.

Karlskrona, Bubbetorp

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s