Sjöar och dammar

Före och efter: EffectiveNew™ på Djursholms Golfklubb, Stockholm

EffectiveNew™ för maximal syresättning
Avsaknaden av syre i vattnet kan döda en damm, sjö eller hav. En syrefattig damm ger algblomning och illa luktande vatten.  Kväve- och fosfor utsläppen är den viktigaste orsaken till övergödningen och därmed algblomningen och det syrefattiga vattnet. EffectiveNew™ är den enda luftare som ger tillräckligt hög syrehalt och på rätt ställe (botten) för att slippa algblomning. Syret får fosfor att binda till botten.

Man får ett friskt och fräscht vatten där fiskar och fåglar kan trivas samt ett väl syresatt vatten att vattna med.

Luftning av lilla dammen i Slottsskogen i Malmö, som redan efter 2 veckor var väl syresatt och helt blank så att botten syntes.

Fördelar med EffectiveNew™

  • Hög syrehalt
  • Hög syrehalt på rätt nivå, dvs även på botten
  • Energieffektiv
  • Låg ljudnivå
  • Lätt att installera
  • Lätt att utföra service

Illustration pa “osynlig” luftare

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s