Energiförbrukning

Test av energiförbrukningen, utfört av Anlager i februari 2007. 

Syftet med testet är att mäta energiförbrukningen, räknat i kilowatt per timme, för en kubikmeter luftat vatten där EffectiveNew™-metoden att lufta vatten har använts. Som jämförelse har uppgifter från ett kommunalt vattenverk använts, där vattnet luftas med luftningstorn och blåsmaskin.

Följande uppgifter har noterats:

 • Testet har utförts vid borrad brunn i Ingelstorp, Ystad kommun.
 • Pumpen som använts är en EMS dränkbar hydroforpump VPI 1500, enfas med märkeffekten 1100W.

Första testet

 • Vid första testet pumpades vattnet genom en vattenmätare och ett EffectiveNew™ areatorrör. Energiåtgången avlästes på en elmätare på elnätet från nätägaren EON.
 • Provet genomfördes under 3 timmar, trycket var 2 kg och flödet 4,2m³ vatten per timme.
 • Total elförbrukning var 4,5 kwh för 12,6m³ behandlat vatten.
 • Räknat per kubikmeter vattenblir energiförbrukningen 0,36 kwh/m³.

Andra testet

 • Andra testet genomfördes för att fastställa elförbrukningen för brunnspumpen där vattnet pumpades in i vattenmätaren och med fritt utlopp.
 • Provet utfördes under 3 timmar. Pumpen förbrukade 5,0 kwh för 14,5 m³ uppumpat vatten.
 • Räknat per kubikmeter vatten blir energiförbrukningen 0,34 kwh/m³.

Slutsats
EffectiveNew™ energiförbrukning blir således (0,36 – 0,34) 0,02 kwh/m³.

En jämförelse
Luftningstorn och kompressor:

 • Luftningstornet med en yta av 2m² är fyllt med vatten till ett djup av 7,4m.
 • Kompressorn drivs av en elmotor med märkeffekten 12,5 kwh
 • Genomströmningen är 420 m³/timme och elförbrukningen 0,030 kwh/m³

Under testet stoppades processen vid ett tillfälle varvid vattennivån i luftningstornet minskade med 0,35m, vilket innebär att det under processen fanns 5 % luft inblandat i vattnet.

 En studie av EffectiveNew™ areatorn som finns på Anlagers hemsida visar att luftinblandningen i vattnet är minimum 95 % vid EffectiveNew™ process alltså 90 % mer än när luftningstorn används.

Advertisements