Så här fungerar EffectiveNew™

Så här fungerar EffectiveNew™

  1. En pump, pumpar vattnet till luftaren för syresättning
  2. Vattnet från pumpen kommer in i luftaren med 2kg tryck och blandas med luft som tillförs röret
  3. En blandning av vatten och luft pressas genom röret
  4. När vattnet träffar spiralen, som sitter pressat mot rörets väggar, studsar det mot väggen in mot centrum av röret och blandas med luften
  5. Ett maximalt syresatt vatten pressas ut

EffectiveNew™ använder inte några kemikalier för att avskilja järn, mangan och oönskade gaser eller för att höja pH-värdet.

EffectiveNew™ är konstruerad för optimal inblandning av syre i vattnet. Vår teknik åstadkommer “rätt storlek” på luftbubblorna, vilket resulterar i fler bubblor per volymenhet.

EffectiveNew™ konstruktion och val av material i produkten, minimerar avlagringar.

Konstruktionens utformning gör att det krävs mycket litet underhåll. Om det behövs, är det lätt att göra rent vilket bidrar till låga underhållskostnader.

Kvalitet
Anlager arbetar i nätverk och använder det bästa materialet på marknaden samt har högsta krav på tillverkning och montering. Allt för bästa funktion och minsta skötsel. Som exempel har vi valt en specialplast på luftaren och i botten av behållaren och sandfilter, för att motverka avlagringar.

Advertisements